بایگانی برچسب: مدیریت استراتژیک

چگونه می توان استراتژیک فکر کرد؟(در ۵ گام)

فرآیند مدیریت استراتژیک فراتر از پیروی کردن از یک سری قواعد و اصول است. این فرآیند یک رویکرد فلسفی در تجارت است. مدیر عالی رتبه در ابتدا باید به صورت استراتژیک فکر کند و سپس آن تفکر را در یک فرآیند عملی کند. فرآیند مدیریت استراتژیک هنگامی به بهترین شکل اجرا می‌شود که تمامی افراد مسئول در تجارت به خوبی …

توضیحات بیشتر »