بایگانی برچسب: مرتضی محجوبی

یادداشت روز/سالار عقیلی را با هنرش می شناسید یا با تست هوش؟

سایت بدون – مقابل چشم سالار عقیلی گذاشتند و گفتند که این مجموعه نت متعلق به کدام ترانه مشهور موسیقی ایرانی است و او داشت فکر می کرد تا قطعه قطعه نت ها را کنار هم بنشاند تا بتواند به کلیت برسد ، این زمان بر است خب …معمایی است که ممکن است جواب آن طول بکشد ، آن هم …

توضیحات بیشتر »