بایگانی برچسب: مرشد

ریشه و داستان ضرب المثل « لنگ انداختن»

سایت بدون -زورخانه دارای آداب بسیار جالبی بود، کسی که به میدان و گود زورخانه وارد می شدند باید منش و راه پهلوانی را نشان می دادند، آن ها برای شکست دادن یا نشان دادن زور و بازو با هم مبارزه نمی کردند ، ورزش در زورخانه برای بالا نگه داشتن آمادگی جسمانی بود و پهلوان به برتری خودش فکر …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « سنگ کسی را به سینه زدن»

سایت بدون – مفهوم سنگ در این ضرب المثل آن چیزی نیست که در ذهن شماست ، برای یافتن معنای سنگ در این ضرب المثل باید به زورخانه بروید و یکی از ورزش های مرسوم در آن رابشناسید، ورزشی که به آن سنگ زدن یا سنگ گرفتن می گویند، در این ورزش پهلوان در میانه گود زورخانه می خوابد و …

توضیحات بیشتر »