بایگانی برچسب: معنی بقچه کسی را زیر بغلش گذاشتن

ریشه و داستان ضرب المثل « بقچه کسی را زیر بغلش گذاشتن»

سایت بدون – بقچه های قدیمی دسته یا بندی نداشتند در کل یک پارچه بودند که وسایلشان را درون آن می ریختند برای همین راه حمل آن ها این بود که زیر بغل می گذاشتند تا دستان خسته نشوند بغچه زیر بغل گذاشتن به معنای رفتن است این ضرب المثل به معنای عذر کسی را خواستن یا اخراج کردن است …

توضیحات بیشتر »