بایگانی برچسب: معنی ضرب المثل

ریشه و داستان ضرب المثل «آهن سرد کوفتن»

سایت بدون – آهن در حالت جامد و وقتی که شکل طبیعی خود را دارد بسیار سخت است و هرچقدر هم که با چکش روی آن بکوبیم شکل نمی گیرد، در کارگاه آهنگری وقتی می خواهند آهن را به شکل دلخواه دربیاورند ، آن را حرارت می دهند و از حالت جامد به مایع تبدیل می کنند تا بتوانند با …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل«به آهو می گوید بدو، به تازی می گوید بگیر»

سایت بدون -چشمان خود را ببندید ، یک دشت را در نظر بگیرید که یک آهو در حال فرار از دست یک سگ شکاری است ، شما به طور طبیعی است باید طرفدار یکی از دو طرف باشید ، یا باید هوادار سریع تر دویدن آهو باشید تا فرار کند یا این که طرفدار سگ شکاری باشید و این که …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «اگر بردیده مجنون نشینی/به غیر از خوبی نبینی»

سایت بدون – برای یافتن ریشه این ضرب المثل قدیمی که همه می دانند معنیش این است که باید از نگاه هرکس به اشیا نگاه کرد تا بدانی چرا آن را دوست می دارد باید به این شعر وحشی بافقی بازگشت به مجنون گفت روزی عیب جویی/که پیدا کن به از لیلی نکویی که لیلی گر چه در چشم تو …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل« اسب گم کرده و پی نعلش می گردد»

سایت بدون – طبیعی است که کسی دنبال نعل اسبش بگردد ، به هر چیز با ارزشی است و از آن مهمتر این است که کار راه می اندازد وحرکت کردن اسب بدون آن سخت است اما این دنبال نعل اسب گشتن در یک حالت اصلا طبیعی نیست ، وقتی که خود اسب را گم کرده باشی ، آن وقت …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل«آن چه در دیگ به کمچه در آید»

سایت بدون – آن چه ما امروز از کمچه می فهمیم ،نوعی وسیله بنایی است که با آن گچ و هر گونه ملاتی را صاف می کنند اما مرحوم دهخدا با خط خود در جایی نوشته که کمچه در قدیم معنی قاشق بزرگ می داده ، یعنی چیزی شبیه ملاقه …در آشپزی ممکن است ظاهر غذا از دور و در …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « وصله ناجور است»

سایت بدون – وصله زدن مدتی است خیلی رواج ندارد اما در قدیم لباسی که پاره می شد را با پارچه ای از همان جنس یا رنگی شبیه به آن ترمیم می کردند یعنی پارچه ای را در محل پارگی می دوختند ، گاهی اگر پارچه هم جنس یا هم رنگ پیدا نمی شد و پارچه ای متفاوت برای وصله …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «یکی از بام افتاد و گردن دیگری شکست»

سایت بدون – بی احتیاطی می تواند به انسان خیلی ضرر برساند ، برای همین می گویند که باید مراقب باشید اما زمانی هایی وجود دارد که بی احتیاطی می تواند به دیگرانی که بدشانس هستند ضربه بزند ، حالتی را در نظر بگیرید که فردی از بالای پشت بام می افتد و روی یک رهگذر می افتد ، رهگذر …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « فوت کوزه گری»

سایت بدون -استاد کوزه گری بود که خیلی با تجربه بود و کوزه های لعابی که می ساخت خیلی مشتری داشت . شاگردی نزد وی کار می کرد که زرنگ بود و استاد به او علاقه داشت و تمام تجربه های کاری خود را به او یاد داد . شاگرد وقتی تمام کارها را یاد گرفت . شروع به ایراد …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست»

سایت بدون – این ضرب المثل به این معنی به کار می رود که از شروع و ابتدای هر کاری می توان به انتها و عاقبت کار آن پی برد ، ریشه ضرب المثل هم در این است که زندگی انسان هایی که کشت دارند و کشاورزی انجام می دهند به باران بسیار بستگی دارد و اکثر بارندگی هم در …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «فرق آفتابه و لولهنگ وقت گرو معلوم می شود»

سایت بدون – قدیم آفتابه از فلزاتی می ساختند که چون در مجاورت دائم با آب است زنگ نزد، این فلز یا مس بود یا ورشو که ترکیبی از چند فلز است ، در مقابل لولهنگ هم همان کار آفتابه را می کرد اما از سفال ساخته می شد و ارزش چندانی نداشت ، یادمان نرود که در همان روزگار …

توضیحات بیشتر »