بایگانی برچسب: معنی ضرب المثل

ریشه و داستان ضرب المثل «مادر را دل سوزد، دایه را دامن»

سایت بدون – اصل این شعر از سلمان ساوجی است او در مثنوی عاشقانه جمشید و خورشید آورده : تو از سوز منی ای دایه غافل/ترا دامن همی سوزد مرا دل برای فهمیدن این بیت و ضرب المثل باید این را در نظر بگیرید که یک دایه در هنگام تربیت فرزند تنها چیزی که ممکن است فرسوده و خراب شود، …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «سگی که واق واق می کنه نمی گیره»

سایت بدون – سگی وقتی اخساس ناامنی می کند شروع به پارس کردن می کند در مقابل سگی که احساس برتری یا امنیت می کند فقط چند واق می زند تنها هشدار می دهد این اصطلاح زمانی به کار می رود که می گویند نباید از رجزخوانی یا عربده کشی یا تهدید کسی هراس داشت این ضرب المثل معادل ضرب …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «شکسته نفسی»

سایت بدون – انسان در حالت عادی دارای غروز است و می خواهد خود را بزرگتر از آن چه هست نشان دهد در واقع نفس یا خود برای انسان بسیار اهمیت دارد وقتی کسی این نفس خود را بشکند و به جنگ غرور خود برود، راه بزرگی را طی کرده است از این اصطلاح برای کسانی استفاده می شود که …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «پای خود را سفت کردن»

سایت بدون – انسان وقتی که سوار اسب می شود اولین کاری که می کند پای خود را در رکاب سفت می کند یعنی مطمئن می شود که پایش در جای درست و مطمئن قرار گرفته پس از آن مطمئن می شود که می تواند مطمئن شود که بر اسب کاملا تسلط پیدا کرده است از این ضرب المثل زمانی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «برای هفت پشتم بس است»

سایت بدون – در زبان فارسی به طور کلی هفت عدد مهم و حتی مقدسی است برای همین میزان ارزیابی خیلی چیزها محسوب می شود به همین خاطر ما یک هفت جد داریم و یک هفت پشت هفت جد، هفت نسل قبل از یک نفر است و آبا و اجداد او هفت پشت نسل های پس از یک فرد است، …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «درخت هرچه بارش بیش سرش زیرتر»

سایت بدون – بار در اینجا به معنی میوه و ثمره درخت است طبق قوانین فیزیک هر درخت وقتی به میوه می رسد جاذبه باعث می شود که شاخه ها به سمت زمین کشیده شوند و حالتی تصور می شود که انگار درخت سربه زیر تر شده است از این اصطلاح در زمانی استفاده می شود که بخواهند به آدمی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «خط کسی را خواندن»

سایت بدون – در قدیم دستور دادن چون به صورت مکتوب بود به خظ نوشتن معروف بود یعنی کسی که دارای مقامی بالاتر بود، برای کسی که مقامی کوچک است دستوراتی را صادر می کرد گاهی دریافت کننده دستور، آن را اجرا می کرد گاهی حتی آن را نمی خواند به همین دلیل کسی که خطش را می خواندند یعنی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «پلنگ و گربه، دایی و خواهر زاده اند»

سایت بدون – پلنگ و گربه از خانواده گربه سانان هستند برای همین است که پیدا کردن شباهت بین آن ها خیلی سخت نیست در این که این دو فامیل هستند شکی نیست حالا دایی و خواهر زاده در مثل آمده است از این ضرب المثل زمانی استفاده می شود که بخواهند بگویند کسانی فارغ از تفاوت های ظاهری از …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «قضا بلا»

سایت بدون – قضا به معنای تقدیر و سرنوشتی است که انسان از آن گریز ندارد بلا هم به معنای ناراحتی، درد، رنج و فاجعه یا مصیبت است این دو کلمه در مجموعه به معنای ناخوشی است که انسان در آن نقشی ندارد از این اصطلاح زمانی استفاده می شود که بخواهند به کسی بگویند که مصیبتی که رخ داده …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «چیز خور شدن»

سایت بدون – در قدیم که خرافه خیلی رواج داشت گروهی از رمالان و فال بین ها برای مردم داروهای جادویی تجویز می کردند بعضی از این داروها به نام داروی عشق، محبت و … به مشتریان غافل ارائه می شد اگر طرف مقابل نشانه هایی از محبت یا علاقه نشان می داد می گفتند چیز خور شده یا دارو …

توضیحات بیشتر »