بایگانی برچسب: معنی ضرب المثل

ریشه و داستان ضرب المثل « آیینه اش را گم کرده است»

سایت بدون – این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی از دیگران ایراد می گیرد در حالی که خودش پر از ایراد است ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « عقلش پاره سنگ برمی دارد»

سایت بدون – آن زمان که ترازوها هنوز دیجیتال نبود برای وزن کردن اجسام از ترازوهای تعادلی استفاده می کردند این ترازوها دو کفه داشتند و در یک طرف اجسام را می گذاشتند و در طرف دیگر سنگ های ترازو را این سنگ ها وزن مشخصی داشتند مثلا نیم کیلو، یک کیلو و یا یک من و دو من گاهی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است»

سایت بدون – دنیا یک مسابقه نیست که یک کار اگر در زمان و وقت مشخص انجام بدهی و اگر در زمان مقرر و بعد از سوت داور زدی دیگر ارزش ندارد درست است که بعضی کارها را باید در زمانش انجام داد اما این زمان چقدر است؟ این زمان تا وقتی فرصت هست و می توان آن کار را …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « صدا از ته چاه بر آمدن»

سایت بدون – چاه های قدیم عمق بسیار زیادی داشت اگر کسی در درون آن می رفت به عنوان مثال چاه کن یا مقنی چون هم فاصله زیاد داشت و صدایش می پیچید صدا نامفهوم به کسی می رسید که به بالای چاه می رسید این ضرب المثل در توصیف صداهای ضعیف، گنگ و نامفهوم به کار می رود ضرب …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل«مسکین خر اگرچه بی تمیز است چون بار همی برد عزیز است»

سایت بدون – اصل این ضرب المثل از گلستان سعدی است شیخ اجل در حکایت بیستم از بخش در سیرت پادشاهان می گوید وقتی می خواهد بگوید که آدمیان اگر خیرشان به مردم نرسد از حیوانات خانگی کم اهمیت تر هستند می نویسد مسکین خر اگر چه بی تمیز است/چون بار همی‌برد عزیز است گاوان و خران بار بردار/به ز …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل«سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند»

سایت بدون -می گویند رسمی در میان عشایر وجود داشت که هر کس بیمار بود دستمالی به سر می بست در واقع این دستمال بستن ابتدای برای تسکین درد بود اما به مرور زمان نمادی شد برای درد داشتن و بیمار بودن البته بیمار بودن تبعاتی هم داشت به معنی خوردن کلی داروی گیاه تلخ بود برای همین می گویند …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «سیر به پیاز میگه پیف پیف چقدر بو می‌دی»

سایت بدون – این ضرب المثل در موردی به کار می رود خود عیب های بزرگی دارند اما آن را نادیده گرفته و در مورد دیگران عیب جویی می کنند ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «نابینا به کار خود بیناست»

سایت بدون – این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند هر کس در کاری که انجام می دهد، وارد و ماهر است و به آن آگاهی و تخصص دارد یعنی نابینایان عزیز به مروز زمان یاد گرفته اند که چگونه بر مشکلات خود فائق بیایند و بلد هستند با راه حل هایی که پیدا کرده اند …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «نم پس نمی دهد»

سایت بدون – حتی امروز که علوم مهندسی و معماری بسیار پیشرفت کرده، باز هم مساله رطوبت برای سقف ساختمان ها بسیار مهم است سقفی خوب است که عایق باشد و در مقابل نزولات آسمانی مثل باران و برف یا هنگام شست و شوی بام از آن آبی به پایین نچکد بنابراین بامی که نم پس نمی دهد، یک بام …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل« زیر رنج بود گنج های پنهانی»

سایت بدون – هم قافیه بودن دو کلمه رنج و گنج کمک زیادی به یک نصیحت اخلاقی کرده است البته این مساله فقط یک پند اخلاقی صرف نیست در واقعیت هم وقتی می خواهید گنجی را از زیر خاک بیرون بکشید زحمت و رنج فراوانی دارد این رنج از پیدا کردن آن گنج شروع می شود و اگر گنج زیر …

توضیحات بیشتر »