بایگانی برچسب: معنی ضرب المثل

ریشه و داستان ضرب المثل «قربان آدم چیز فهم»

سایت بدون – این ضرب المثل یا اصطلاح زمانی به کار می رود که به کسی بگویند حرف من را درست فهمیدی و شایسته تخسین و احترام هستی ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل«ماستی که ترشه از تغارش پیداست»

سایت بدون- در زبان فارسی ضرب المثلی داریم که می گوید: سالی که نکوست از بهارش پیداست این ضرب المثل هم ادامه همان ضرب المثل است اگر در ضرب المثل اول می خواهد بگوید خوب بودن بعضی چیزها از ابتدا مشخص است و نیاز به تجربه ندارد در ضرب المثل دوم می خواهد بگوید بد بودن بعضی چیزها از ابتدا …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «معده لیز و آب هندوانه»

سایت بدون – هندوانه در طب سنتی برای رفع یبوست خوب است اما به همان اندازه برای زمانی که فردی بیرون روی شدید یا اسهال دارد، مضر است معده لیز اصطلاحی است که برای همان اسهال داشتن به کار می رود اگر کسی در هنگامی که معده اش لیز است، آب هندوانه بخورد حالش بدتر می شود این ضرب المثل …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «پیش بچه بذاری قهر می کنه»

سایت بدون – بچه ها هنوز مزه طمع را نچشیده اند و به دلیل ذات پاک تر خود حتی با چیزهای کوچک و به ظاهر بی اهمیت هم خوشحال می شوند چیزی که به بچه می دهی باید خیلی کم باشد که ناراحت شود این ضرب المثل زمانی به کار می رود که چیزی خیلی کم و اندک باشد ضرب …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «خر آدم بهتر است از آدم خر»

سایت بدون – خر آدم؛ خری است که خوب تربیت شده است، چموش نیست، حرف گوش می کند آدم خر انسانی است که خوب تربیت نشده، چموش است، حرف گوش نمی کند این ضرب المثل می خواهد بگوید که در مقام مقایسه بعضی از حیوانات از برخی انسان ها جلوتر هستند و حالت کنایی دارد ضرب المثل های بیشتر را …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « بقچه کسی را زیر بغلش گذاشتن»

سایت بدون – بقچه های قدیمی دسته یا بندی نداشتند در کل یک پارچه بودند که وسایلشان را درون آن می ریختند برای همین راه حمل آن ها این بود که زیر بغل می گذاشتند تا دستان خسته نشوند بغچه زیر بغل گذاشتن به معنای رفتن است این ضرب المثل به معنای عذر کسی را خواستن یا اخراج کردن است …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «شتر پیر آواز دهل بسیار شنیده»

سایت بدون – یکی از رسم های قدیمی عروسی این بود که عروس همراه با شتر به مجلس می آمد این رسم یک مشکل بسیار بزرگ داشت برخی از شترها با صدای ساز به ویژه دهل دچار ترس می شد و رم می کرد این مشکل برای شترهای با تجربه تر رخ نمی داد آن ها آن قدر این آواز …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «پشه را در هوا نعل کردن»

سایت بدون – نعل کردن دو حالت اصلی دارد اول آن که حیوان آن قدر بزرگ باشد که پایش توانایی دریافت نعل را داشته باشد دوم آن که حیوان آرام و بی حرکت روی زمین ایستاده باشد به همین دو دلیل ساده نعل کردن حیوان بسیار کوچکی مثل پشه آن هم در روی هوا و در هنگام پرواز از آن …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «شب به نماز نافله، روز به کمین قافله»

سایت بدون – نافل یا نافله یعنی اضافه و زیادی به همین دلیل نماز نافله، نمازی است که اضافه بر نمازهای واجب است این نماز مستحبی است و خواندن آن ثواب زیادتری دارد کمین قافله هم کار راهزنان است آن ها در جایی مخفی می شدند تا راه کاروان ببندند و هر چه دارند بدزدند شما راهزنی را در نظر …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «تنبانش را نمی تواند بالا بکشد»

سایت بدون – تنبان در فرهنگ عامه ایرانی معادل همان شلوار است البته تصور خود را از شلوار کمی باید تغییر دهید این شلوارهای با دکمه و زیپ و اکثرا تنگ نه شلواری گشاد که با ریسمانی بسته می شد پایین افتادن تنبان به منزله دیده شدن بخش هایی از بدن بود و به طبیعی نمی توانست مطلوب باشد به …

توضیحات بیشتر »