بایگانی برچسب: مغالطه استثنای قابل چشم پوشی

مغالطه استثنای قابل چشم پوشی چیست و راه مقابله با آن کدام است؟

سایت بدون – تصور کنید که شما دارای بیان یک قاعده کلی هستید و دارید در مورد همه اعضای یک مجموعه یا یک گروه حرف می زنید به عنوان مثال می گویید که آدم های قد کوتاه نمی توانند بسکتبالیست خوبی شوند یا هیچ کس نمی تواند در روز بیشتر از ۸ لیتر آب بخورد یا این که تمام فلزات …

توضیحات بیشتر »