بایگانی برچسب: مغالطه ها

مغالطه مبهم بودن محذوف چیست و راه مقابله با آن کدام است؟

۰۶ سایت بدون – ما در حرف زدن و نوشتن گاهی بخشی از جمله را به خاطر قرینه ای که در درون جمله ، یا جمله قبل یا بعد از آن وجود دارد حذف می کنیم. این مساله به خودی خود مشکلی ندارد. هم گوینده منظور را می فهمد و هم مخاطب اما زمانی مبهم بودن محذوف زمانی شکل می …

توضیحات بیشتر »