بایگانی برچسب: مقاتل

درباره تاریخ مقتل‌نویسی مقاتل یا «جنگ‌نوشته‌ها» چه می‌کنند؟

سایت بدون – دیگر مهم نیست معنی‌اش «جای کشتن و زمینی که در آنجا کسی کشته شده باشد» یا «کشتن‌گاه و قتلگاه» یا «هرجای از تن آدمی که چون جرح یا زخم بدانجا ‌آید بکشد چون گیجگاه» بوده است. سال‌هاست به «کتابی که در آن شرح قتل حسین بن علی(ع ) کنند» مقتل می‌گویند. البته مقاتل درباره ائمه دیگر هم …

توضیحات بیشتر »