بایگانی برچسب: منحنی فراموشی ابینگهاوس

منحنی فراموشی ابینگهاوس چیست و چگونه می توان به جنگ آن رفت؟

سایت بدون -ما چگونه چیزها را فراموش می کنیم؟ همه ما با این معضل مواجه هستیم که چیزهایی را به حافظه می سپاریم اما بعد از مدتی همان چیزها را به یاد نمی آوریم،مکانیزم فراموشی در ذهن ما چگونه است؟ برای درک این موضوع باید به تحقیقات ابینگهاوس مراجعه کنیم. اگر همین الان به شما لیست از ده حرف بی …

توضیحات بیشتر »