بایگانی برچسب: منفی باف ها

چگونه به جنگ «من می دانم » ها برویم؟/ نه به منفی باف ها

سایت بدون -همه ما تا به حال با افرادی که عینک بدبینی و منفی‌نگری را بر چشم می‌زنند و از نظر آن‌ها همه افراد اطراف‌مان قصد و نیت بدی دارند یا همه اتفاقات اطراف ما بد است یا به نتیجه بدی منجر می‌شود، مواجه شده‌ایم. حتی ممکن است یکی از نزدیکان مانند همسر، دوست، همکار، اعضای خانواده و … از …

توضیحات بیشتر »