بایگانی برچسب: نانت گرم و آبت سرد باشد

ریشه و داستان ضرب المثل«نانت گرم و آبت سرد باشد»

سایت بدون – نان و آب یکی از حیاتی ترین مواد زندگانی انسان هستند چگونه می چسبند؟ همه ما دوست داریم که آب را خنک بنوشیم و نان را گرم و داع بخوریم این ضرب المثل که معمولا در مقام دعا به کار می رود به این معناست که امیدوارم همه چیز بر وفق مرادت باشد و روبه راه ضرب …

توضیحات بیشتر »