بایگانی برچسب: نقالی

ریشه و داستان ضرب المثل«شاهنامه آخرش خوش است»

سایت بدون – وقتی می خواهیم به کسی بگوییم شرایط خوب کنونی پایدار نیست و در هر لحظه ممکن شرایط تغییر کند از اصطلاح شاهنامه آخرش خوش است استفاده می شود… بیشتر این ضرب المثل خطاب رقیب است یعنی باید منتظر باشد تا بداند در نهایت چه اتفاقی می افتد برخی این ضرب المثل و کنایه نهفته در آن را …

توضیحات بیشتر »