بایگانی برچسب: نه ناخوشیت به ناخوشی آدم می بره و نه غذایت به غذای آدمیزاد

ریشه و داستان ضرب المثل «نه ناخوشیت به ناخوشی آدم می بره و نه غذایت به غذای آدمیزاد»

سایت بدون – روزی حکیمی بر سر بالین مریضی حاضر شد از بیمار پرسید: مشکل تو چیست؟ بیمار گفت: من موی سرم درد می کند پزشک به رسم دکترها، از او پرسید : غذا چه خورده ای مریض پاسخ داد: نان و یخ حکیم با خشم وسایلش را جمع کرد و گفت: من برای تو هیج درمانی ندارم که نه …

توضیحات بیشتر »