بایگانی برچسب: نوسازی جامعه

معرفی کتاب/منحنی دوم ؛بازاندیشی سرمایه ‏داری

سایت بدون -کتابی که امروز قصد معرفی آن را داریم، اگرچه ذیل حوزه پرفروشی قرار دارد که قصد دارد همه را خوشبخت و پولدار کند، اما حاوی عقلانیت تحلیلی قابل اعتمادی است. «منحنی دوم» به موضوعات روز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری و چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معطوف به آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد و در ذهنیت مخاطب خود این سوال را ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که آیا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری همچنان …

توضیحات بیشتر »