بایگانی برچسب: نوعی خبوشانی

ریشه و داستان ضرب المثل«در خانه مور شبنمی طوفان است»

سایت بدون – این ضرب المثل از این بیت آمده است چشم من و موج حسن و طاقت ؟ هیهات /در خانه ی مور شبنمی طوفان است این شعر از نوعی خبوشانی شاعر قرن دهم هجری است ، شاعری خراسانی و اهل خبوشان قوچان…اما مفهوم زیبای مصراع دوم که تبدیل به ضرب المثل شده ، به این اشاره دارد که …

توضیحات بیشتر »