بایگانی برچسب: نون به هم قرض دادن

ریشه و داستان ضرب المثل «نون به هم قرض دادن»

سایت بدون – قدیم بیشتر خانه ها، تنور خانگی داشتند و آدم نان خود را در خانه می پختند نان پختن مراحلی داشت که چندان آسان نبود ، باید سوخت بود، گندم بود و پس از آن گندم آسیاب می شد خمیر پرداخته می شد و در درون تنور گذاشته می شد برای همین گاهی نان در خانه نبود در …

توضیحات بیشتر »