بایگانی برچسب: هارون الرشید

ریشه و داستان ضرب المثل « از کیسه خلیفه بخشیدن»

سایت بدون – از کیسه خلیفه بخشیدن به ان معناست که اگر دیگری هزینه سخاوت و بخشش آدمی را بدهد، دیگر حاتم بخشی بودن کار سختی نیست. ماجرای کیسه خلیفه به زمان خلافت هارون الرشید برمی گردد. این خلیفه عباسی عمویی داشت به نام عبدالمالک که از امرا و حاکمان زمان خود بود و شخص بسیارصالحی هم محسوب می شد، …

توضیحات بیشتر »

حکایت کوتاه/ دیوانه ها را بشمار

آورده اند: هارون الرشید در صحن عمارت نشسته بود. عیسی بن جعفر برمکی و مادر جعفر برمکی هم حاضر بودند. هارون گفت: بهلول را حاضر کنند. بهلول پس از ورود در مقابل هارون نشست. هارون به بهلول گفت: دیوانه ها را بشمار. بهلول گفت: اول خودم بعد اشاره به مادر جعفر کرد و گفت این دومی است. عیسی با عصبانیت …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « فواره چو بالا رود سرنگون شود»

سایت بدون – می گویند بین هارون الرشید و جعفر برمکی رفاقت زیادی برقرار بود یک روز این دو در باغ جعفر قدم می زدند روی یک درخت سیب های درشتی بود که چشمک می زد هارون هوس سیب کرد جعفر هر چه گشت چیزی پیدا نکرد که پایش را روی آن بگذارد تا دستش به سیب ها برسد هارون …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل از کیسه خلیفه بخشیدن چیست؟

سایت بدون -هرگاه کسی گشاده دستی  کنند و از مال و دارایی دیگری بذل و بخشش نماید، این اصطلاح را در باره ی او به کار می برند خلیفه ی مورد نظر در این اصطلاح کسی نیست جز خلیفه هارون الرشید و آن که از کیسه ی وی بذل و بخشش نموده است وزیر ایرانی او جعفر برمکی می باشد. …

توضیحات بیشتر »