بایگانی برچسب: هانری کربن

۴۰ سال از مرگ هانری کربن فیلسوف و مفسر حکمت شیعه گذشت

سایت بدون -پیر فرزانه‌ای که اغلب روزها مسیر بین منزل در خیابان آذربایجان تهران تا انجمن حکمت و فلسفه واقع در خیابان شهید آراکلیان امروز را با دوچرخه آن هم به آرامی رکاب می‌زد اما در ذهنش ایران را از حیث تکاپو، اینچنین آرام هیچگاه نه می‌دید و نه تصور می‌کرد. او که در تب و تاب اروپای زمان خودش …

توضیحات بیشتر »