بایگانی برچسب: پاداره را بگیر بی پاهه به جاست

ریشه و داستان ضرب المثل «پاداره را بگیر بی پاهه به جاست»

سایت بدون-دو رفیق بودند که خیلی سورچی بودند یعنی خودشان را در خانه مردم پلاس می کردند یک روز یک صاحبخانه که خیلی از دست آن ها شاکی بود خواست به آن ها درسی بدهد وقتی آن هابه خانه آمدند یک ظرف مویز جلوی آن ها گذاشت و درون مویز هم چند خرچسنه انداخت این ها خیلی شبیه هم هستند …

توضیحات بیشتر »