بایگانی برچسب: پادشاه لخت است

مغالطه مسموم کردن سرچشمه چیست و راه مقابله با آن کدام است؟

سایت بدون – دیده اید در پارک ها تابلویی نصب می کنند که روی آن نوشته شده است:« این آب آشامیدنی نیست» در شرایط عادی هر کس این تابلو را می بیند از شیر آب فاصله می گیرد و به آن نزدیک نمی شود قدیم ها عین موقعیت در مورد سرچشمه یک رود یا چاه بود اگر می گفتند این …

توضیحات بیشتر »