بایگانی برچسب: پاراالمپیک

داستان دختری که تاریخ اسکی را تغییرداد/ کلی کالاگر یکی مثل بقیه …

سایت بدون – شما در بالای یک کوه پربرف هستید. چشم‌های خود را ریز می‌کنید تا حد کوری. دو چوب اسکی با شما است و یک راه بیشتر ندارید، باید پایین بیایید آن هم با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت. خیلی‌ها از ترس زهره ترک می‌شوند اما برای کلی گالاگر این حس آزادی است: «وقتی چوب اسکی برای تکیه دارید …

توضیحات بیشتر »