بایگانی برچسب: پاساژها

پاساژ‌ها چطور شهروندی ما را کنترل می‌کنند؟

دکتر عباس کاظمی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی در نقد «اقتصاد سیاسی شهر تهران» توجه به چند محور ضروری است؛ عمدتاً تحلیلگران در ایران یکسری فضاها را مثلاً مفهوم «فضای تولید» را از مفهوم «تولید فضا» و «فضای مصرف» را از مفهوم «مصرف فضا» جدا می‌کنند. این در حالی است که باید این چهار مورد را در …

توضیحات بیشتر »