بایگانی برچسب: پاشنه آشیل

ریشه و داستان ضرب المثل « پاشنه آشیل»

سایت بدون – آشیل یکی از بزرگترین قهرمانان یونان باستان بود قهرمانی اسطوره ای که نامش با افسانه سرایی هومر جاودانه شده است آشیل رویینه تن بود مثل اسفندیار در ادبیات فارسی و شاهنامه فردوسی رویینه تن بودن یکی از آرزوهای قدیمی انسان است یعنی حالتی که هیچ تیری بر بدن کارگر نباشد در همه این افسانه ها منبع این …

توضیحات بیشتر »