بایگانی برچسب: پای خود را سفت کردن

ریشه و داستان ضرب المثل «پای خود را سفت کردن»

سایت بدون – انسان وقتی که سوار اسب می شود اولین کاری که می کند پای خود را در رکاب سفت می کند یعنی مطمئن می شود که پایش در جای درست و مطمئن قرار گرفته پس از آن مطمئن می شود که می تواند مطمئن شود که بر اسب کاملا تسلط پیدا کرده است از این ضرب المثل زمانی …

توضیحات بیشتر »