بایگانی برچسب: پخش و پلا

ریشه و داستان ضرب المثل«پخش و پلا»

سایت بدون – پلاس فرش ارزان قیمت بود که فروشندگان دوره گرد و دستفروش بساط خود را روی آن می گذاشتند این دستفروشان معمولا جنس خود را به صورت پراکنده و نامنظم روی پلاس می گذاشتند تا چشم مشتری به آن ها بیفتذ کم کم واژه پخش و پلاس مد شد که در مرور زمان تبدیل به پخش و پلا …

توضیحات بیشتر »