بایگانی برچسب: پرخوابی

اگر دل جدا شدن از رختخواب را ندارید ، این مطلب را بخوانید / بیماری زیاد خوابی

سایت بدون – این صحنه برای همه آشناست ، روزهایی است که هر چه ساعت زنگ می زند ، هرچه به کارهایی که پیش رو دارید فکر می کنید ، بازهم می خواهید که در رختخواب بمانید ، بازهم می خواهید بخوابید، دل جداشدن از رختخواب را نداریم ، زیاد خوابیدن در بعضی مواقع هیچ ارتباطی به تنبلی ندارد ، …

توضیحات بیشتر »