بایگانی برچسب: پرچم

به من بگو چرا/نخستین پرچم  از کدام ملت بود؟

سایت بدون – این فکر که هر ملتی باید پرچمی داشته باشد فکری تازه است ولی خود پرچم چیزی است که از زمان های بسیار دور وجود داشته است در جنگ ها پرچم برای نشان دادن محل فرماندهان به کار می رفت در روزگار بسیار قدیم، بیشتر پرچم ها تنها یک تیرک خمیده ، بود پرچم یونان باستان فقط یک …

توضیحات بیشتر »