بایگانی برچسب: پزشک

ریشه و داستان ضرب المثل«چراغ از بهر تاریکی نگهدار»

سایت بدون – سعدی در بخش مواعظ خود می گوید که وقتی حالت خوب است و در سلامت هستی ، پزشکان و طبیبان را از خود ناراحت نکن ، چون ممکن است در هر لحظه بیماری از راه برسد و مشکل ایجاد کند و آن وقت نیازمند او می شوی چو به بودی طبیب از خود میازار/که بیماری توان بودن …

توضیحات بیشتر »