بایگانی برچسب: پشت پا زدن

ریشه و داستان ضرب المثل« پشت پا زدن»

سایت بدون – پشت پا زدن به زمین خوردن منجر می شود ، کسی که پشت پا می خورد شکست خورده است ، تحقیر می شود و دیگر نمی تواند مزاحمت ایجاد کند پشت پا زدن در ادبیات فارسی کنایه از ترک کردن یا رها شدن است و نمونه های متعدد از آن می توان پیدا کرد به عنوان مثال …

توضیحات بیشتر »