بایگانی برچسب: پل ولکر

اقتصاددانی که به تورم‌شکن معروف بود درگذشت او چگونه تورم آمریکا را شکست داد؟/ افسانه ولکر

سایت بدون -غیرقابل نفوذترین دوران فدرال رزرو زمانی بود که سکان آن را به پل ولکر سپرده بودند. این اقتصاددان بلندقامت و چهارشانه که بانک مرکزی آمریکا را به دژی غیرقابل تسخیر تبدیل کرده بود یک هفته است که دیگر در میان ما نیست اما آموزه‌های او برای همیشه در خاطر علم اقتصاد خواهد ماند. او برای علم اقتصاد چه …

توضیحات بیشتر »