بایگانی برچسب: پنی سیلین

حکایت کوتاه/ راز کشف پنی سیلین

فلمینگ ،یک کشاورز فقیراسکاتلندی بود.سایت بدون – یک روز در حالی که به دنبال امرار معاش خانواده اش بود، از باتلاقی در آن نزدیکی صدای درخواست کمک را شنید،وسایلش را بر روی زمین انداخت و به سمت باتلاق دوید. پسری وحشت زده که تا کمر در باتلاق فرو رفته بود، فریاد می زد و تلاش می کرد تا خودش را …

توضیحات بیشتر »