بایگانی برچسب: پیست اسکی سیرج

برف است و چوب اسکی / بهترین پیست های ایران را بشناسیم

سایت بدون -گر برف‌بازی را دوست دارید، می‌توانید راهی پیست‌های اسکی شوید و از آنها لذت ببرید. اگرچه باورها از این می‌گوید که اسکی تفریح قشر مرفه است، اما باید گفت پیست‌های اسکی ایران به اندازه تمام مردم جا برای لذت‌بردن از برف‌های مرغوب دارد. تمام پیست‌های اسکی ورودیه‌هایی دارد که شامل مبلغ ورودیه و هزینه استفاده از امکانات پیست …

توضیحات بیشتر »