بایگانی برچسب: پیمانه اش پر شده

ریشه و داستان ضرب المثل« پیمانه اش پر شده»

سایت بدون – پیمانه ابزار اندازه گیری است پیمانه وقتی پر شود ، یعنی میزان لازم اندازه گیری شده و کار سنجش تمام است این ضرب المثل به معنای تمام شدن است چه عمر و چه صبر پیمانه پر شدن در شعر فارسی کاربرد زیادی داشته دارد: ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید مجموعه …

توضیحات بیشتر »