بایگانی برچسب: پیک سفر

نام کدام خیابان به نام استاد جمشید مشایخی تغییر یافت؟

سایت بدون -در جلسه علنی روز یکشنبه اعضای شورای شهر تهران دو فوریت نامگذاری خیابانی به نام «زنده‌یاد جمشید مشایخی» را با ۱۳ رأی مورد بررسی قرار دادند. محسن هاشمی در توضیح این دو فوریت گفت: خیابانی به نام «ج» که منزل خود مرحوم در آنجاست، با موافقت خانواده برای نامگذاری، به نام مرحوم مشایخی پیشنهاد شده است. احمد مسجدجامعی …

توضیحات بیشتر »