بایگانی برچسب: چوبش را خوردیم

ریشه و داستان ضرب المثل «چوبش را خوردیم»

سایت بدون – چوب خوردن یکی از تنبیه های مرسوم در زمان قاجاریه بود اگر کسی جرمی مرتکب می شد یا حتی کاری می کرد که به مذاق پادشاه، عوامل حکومتی، خان ها و… خوش نمی آمد او را با چوب می زدند به همین دلیل چوب خوردن معادل مجازات شدن یا توان دادن است و معمولا در مورد پاداش …

توضیحات بیشتر »