بایگانی برچسب: کار نیکو کردن از پر کردن است

ریشه و داستان ضرب المثل «کار نیکو کردن از پر کردن است»

سایت بدون – پر کردن یعنی زیاد انجام دادن پر کردن یک کار یعنی این که آن کار به دفعات متعدد و چندین بار انجام دهی به گونه ای که تبدیل به عادت شود این ضرب المثل می خواهد بگوید برای این که یک کار درست و نیکو انجام شود نیاز به آن دارد که پیش از آن تمرین زیادی …

توضیحات بیشتر »