بایگانی برچسب: کله شق

ریشه و داستان ضرب المثل «کله شق»

سایت بدون – کلمه کله شق داستان جالبی دارد. کله شق در واقع تغییر یافته کلمه «کله سخت » است که در این ترکیب ابتدا واژه سخت به سخ تغییر کرده و به مرور زمان سخ هم به صورت شق استفاده می شود به همین دلیل در فرهنگ عامه فارسی ما اصطلاحات کله سخ و حتی کله شخ را هم …

توضیحات بیشتر »