بایگانی برچسب: کمال همنشین در من اثر کرد

ریشه و داستان ضرب المثل «کمال همنشین در من اثر کرد»

سایت بدون – اصل این شعر از این بیت زیبای سعدی است: گِلی خوشبوی در حمام روزیرسید از دست محبوبی به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیریکه از بوی دلاویز تو مستم بگفتا من گِلی ناچیز بودمو لیکن مدّتی با گُل نشستم کمال همنشین در من اثر کردوگرنه من همان خاکم که هستم در قدیم در زمانی که هنوز …

توضیحات بیشتر »