بایگانی برچسب: کودک آزاری مدرن

کودک آزاری مدرن یعنی انتظارات بالای آموزشی از کودکان

بسیاری از والدین با انتظارات بیش از حد و بسیار آموزشی از فرزندانشان تمام تلاش خود را از نظر مالی، زمان و پیگیری به کار می گیرند تا وی با فراگیری آموزش ها و علوم مختلف، باعث افتخار و به تعبیری نخبه شود غافل از اینکه این امر نیز نوعی کودک آزاری است. این روند انتظارات، فرایند رشد طبیعی کودک …

توضیحات بیشتر »