بایگانی برچسب: کوه موش زایید

ریشه و داستان ضرب المثل «کوه موش زایید»

سایت بدون – این ضرب المثل یک معادل عربی هم دارد تمخض الجبل فولد فارا در این معادل عربی در ابتدا یک کلمه تمخض وجود دارد که معنای آن می شود فروپاشیدن یعنی در ضرب المثل عربی معنی می شود کوه فروپاشیدو موش زایید که به فهم ضرب المثل بهتر کمک می کند برای درک ریشه ضرب المثل باید تخیل …

توضیحات بیشتر »