بایگانی برچسب: گالیله پرسپولیس

عذر خواهی نمی کنی ، نکن چرا روح گالیله را عذاب می دهی؟

سایت بدون – بدی بعضی از برنامه های تلویزیون این است که نمی شود تحریمش کرد، برنامه ای که کسی نمی بیند را چه کار باید کرد، به همه توصیه کرد که نبینید؟ خیلی ها تازه این هفته فهمیدند که برنامه ای در تلویزیون وجود دارد که دونفر رودر روی هم قرار می گیرند و استوری های سخیف اینستاگرام را …

توضیحات بیشتر »