بایگانی برچسب: گاوریلو پرینسیب

جنگ جهانی اول چگونه آغاز شد؟ /کشتار۱۳میلیونی، با یک شلیک!

سایت بدون –بررسی آغاز و انجام جنگ‌های بزرگ تاریخ، یکی از مهم ترین فرازهای پژوهش‌های تاریخی است؛ این‌که چگونه آتش منازعه میان دو ملت زبانه کشید و هزاران انسان را به کام مرگ کشاند، درسی آموزنده برای حذر از رفتارهای این‌چنین و پرهیز از هنجارهایی است که سبب‌ساز چنین مصیبتی می‌شود. با وجود آن‌که بشر امروز مدعی تمدن والاتر و …

توضیحات بیشتر »