بایگانی برچسب: گاومون زاییده

ریشه و داستان ضرب المثل «گاوش زاییده»

سایت بدون – در جامعه دامدار حیوانات نقش عمده ای در زندگی مردمان داشت .گاو و گوسفند و ماکیانی که در خانه بودند ، باعث می شد که از خوراک تا لباس آن ها را تامین کند ، از طرفی دیگر محصولات این حیوانات دربازار ارزش مادی داشت و می توانست بخشی دیگر از نیازهای آن ها تامین کند زاد …

توضیحات بیشتر »