بایگانی برچسب: گاو بی شاخ و دم

ریشه و داستان ضرب المثل «گاو بی شاخ و دم»

سایت بدون – گاو در فرهنگ عامه ایرانی در دو مفهوم به کار می رود مفهوم اول به هیکل و ابعاد او برمی گردد او از تمام حیوانات خانگی که روستاییان نگه می دارند جای بیشتری را احاطه می کنند مفهوم دوم به کم عقلی بر می گردد از نظر ایرانیان گاو حیوان با هوشی نیست و نمی تواند از …

توضیحات بیشتر »