بایگانی برچسب: گاو خوش علفی است

ریشه و داستان ضرب المثل «گاو خوش علفی است»

سایت بدون – دامداران بین دو گونه از چهارپایان به ویژه گاوها تمایز قائل می شوند بعضی از گاوها خوش علف هستند یعنی هر چی جلوی آن ها بگذارید می خورند این نوع گاوها برای صاحبان خود نعمت هستند و آن ها را اذیت نمی کنند اما نوع دومی از گاوها هم هستند که بد علف و بد غذا هستند …

توضیحات بیشتر »