بایگانی برچسب: گردنش را تبر نمی زند

ریشه و داستان ضرب المثل «گردنش را تبر نمی زند»

سایت بدون – در قدیم یکی از مجازات های اعدام که بسیار خشن هم بود زدن و جدا کردن سر بود یکی از وسایل انجام این نوع از اعدام تبر بود تبر تیز مثل تنه یک درخت، سر آدمی را جدا می کرد حالا از همین تمثیل استفاده کنید درختی که تنه آن بسیار کلفت شده، انداختن آن با تبر …

توضیحات بیشتر »