بایگانی برچسب: گره بر آب زدن

ریشه و داستان ضرب المثل «گره بر آب زدن»

سایت بدون – مگر می شود آب را گره زد؟ به طور طبیعی خیر اگر کسی بتواند یا ادعا کند که می تواند آب را گره بزند ، حتما مکر و افسونی به کار بسته است یا جادو کرده است در واقع به زبان امروزی یک مدل شعبده بازی کرده که ما باور کنیم که می تواند آب را گره …

توضیحات بیشتر »